Преустановяване на доставките на военни стоки

До последващо известие DHL Express няма да приема пратки съдържащи военни стоки, които подлежат на национален експортен контрол (или извънтериториален реекспорт). Клиентите ще бъдат уведомени веднага щом това преустановяване бъде отменено.

Преустановяването не включва пратки в страната или такива, съдържащи лицензирани стоки с двойна употреба.

Ако не сте сигурни дали Вашата пратка съдържа военни стоки, подлежащи на национален експортен контрол, моля, свържете се с Вашия национален лицензиращ орган.