СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИНашата култура и ежедневния живот се определят и движат от два ключови фактора: нашите хора и ценностите, които споделяме. Тези ценности имат решаваща роля за продължителния успех на нашия бизнес. Те ни позволяват да се превърнем в място, което предлага възможности за развитие на кариера и реализиране на личния потенциал.


ТОП 6 УБЕДИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС

Устойчивост

Ангажирани сме с устойчиво развитие и корпоративна отговорност. Ние работим за намаляване на въздействието на въглеродните емисии от нашата дейност върху околната среда.

Иновации

DHL Express е известен с иновациите и новаторството в областта на логистиката. При нас ще имате възможността да работите с най-новите технологии и да участвате в разработването на иновативни решения.

Конкурентни условия

DHL Express България предлага конкурентни условия на работа, включително атрактивни заплати, бонуси и бенефити. Стремим се да осигурим безопасно и здравословно работно място за всичките си служители.Top Employers Institute подчертава, че:

DHL Express използва стратегията „Слушане на служители“;

DHL Group провежда набор от проучвания на мнението на служителите;

Единни цели и ценности се прилагат във всички отдели;

Стратегическият фокус на компанията ясно е върху многообразието, справедливостта, приобщаването и принадлежността – известно като DEIB;

Има „стабилна пътна карта за устойчивост“ и отделът по човешки ресурси играе ключова роля;

В DHL Express България ценим нашите служители и предлагаме конкурентни условия на работа, възможности за развитие и работа в международна среда. Разгледайте нашите свободни позиции и станете част от нашия глобален екип!

Свободни позиции