За нас

КОЙ СМЕ НИЕ?

Нашите хора са двигателят на нашия бизнес.

Заедно ние осигуряваме растежа и качеството, които ни дават сила за бъдещето.

Всеки от нас е посветен на опазването на околната среда и подпомагане на обществото с участието си в разнообразни социални каузи. Нашият екип е това, което прави DHL Express първият избор за клиентите ни по целия свят.


НАШАТА ЦЕЛ:

Свързване на хората, подобряване на живота!

Нашият екип е в основата на успеха ни. Всеки от DHL Express България носи уникални умения и перспективи, които обогатяват работа ни и подпомагат нашата мисия да предоставяме безпрецедентно качество на услугите.

Ние сме горди с нашите инициативи като 'Go Teach', където се стремим да подобрим образователните възможности и перспективи за младите хора. Чрез 'Go Green' показваме нашата ангажираност към опазването на околната среда, като активно намаляваме емисиите от въглероден диоксид. Нашата инициатива 'Go Help' отразява нашия ангажимент към хуманитарната помощ в случай на бедствия. Всички тези инициативи са част от нашата голяма стратегия за корпоративна социална отговорност и нашият стремеж към по-добро бъдеще за всички ни.НАШАТА ФИЛОСОФИЯ:

В основата са уважението, равноправието и индивидуалността на всеки един от нас.

За нас в DHL Express България от голямо значение е създаването на щастлива работна среда. Успехът ни е изграден от усърдната работа на нашия екип и предоставяне на равни възможности за всички. Това включва инициативи, насочени към професионално развитие, гарантиране на здравословен баланс между работа и личен живот, поддържане на уважителна работна среда.

Вярваме, че като приоритизираме тези ценности, заедно можем да гарантираме отлично място за работа за всички членове на семейството на DHL Еxpress.