Важна информация

Тук можете да намерите най-новата информация относно последните актуализации или други важни детайли, свързани с Вашите пратки.


DHL Express обявява годишна актуализация на цените за 2023 година


Септември 23, 2022

DHL Express обявява годишна актуализация на цените за 2023 година Годишна актуализация на цените Считано от 1 януари 2023 гoдина, DHL Express България ще актуализира своите тарифи. В България средното увеличение на цените ще бъде с 11.9% за въздушни и сухопътни услуги. Промяната в цените важи за всички преференциални тарифи и споразумения, където такава е възможна.