Какво не може да се изпрати

Преди да изпратите пратка моля, проверете дали не изпращате забранени стоки.

Сигурни ли сте, че пратката Ви отговаря на правилата?
Прочетете пълните условия на DHL Express или се свържете с нашия кол център на телефон 0700 17 700.

От офисите на DHL EXPRESS и партньорската мрежа не може да изпращате:

 • живи животни
 • човешки останки
 • насипни благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни
 • пари в брой
 • оръжия, боеприпаси и експлозиви
 • взривни/запалителни устройства
 • незаконни стоки - наркотици, фалшиви стоки, слонова кост и др.
 • опасни стоки - спрейове, отровни вещества, корозивни вещества и др.
 • определени видове батерии
 • акцизни стоки
 • стоки класифицирани като отпадък

Изпращачът на пратка с опасни товари трябва да спазва всички необходими законови разпоредби. Ако не го направи и изложи на опасност превозното средство или въздухоплавателното средство, неговите пътници или лицата, работещи с опасни товари, изпращачът - отговорното лице - може да бъде подведен под отговорност.

Куриерът на DHL има право да откаже пратка, ако съдържанието ѝ не отговаря на правилата и ако опаковъчният материал е с неподходящ размер. Моля, имайте предвид, че трябва да се спазват и някои регионални ограничения - например доставката до Руската федерация е възможна само до адрес на юридическо лице.