Актуализация на такса "Извънредна ситуация" - в сила от 10 април 2022 г.

CCOVID-19 оказа значително въздействие върху световната авиационна индустрия и глобалните вериги на доставка. В тази връзка, за да продължим да предоставяме надеждни и висококачествени услуги на Вас и Вашите клиенти, в DHL Express въведохме временна такса „Извънредна ситуация“ през 2020 г.

От самото начало на пандемията екипите на DHL непрекъснато адаптират и коригират процесите в нашата глобална мрежа, за да се приведе тя в съответствие с новостите, регулаторните изисквания и постоянните промени в капацитета и търсенето.

Тъй като пазарните условия непрекъснато се променят във връзка с продължаващата обстановка, таксата „Извънредна ситуация“ ще бъде актуализирана и ще влезе в сила от 10 април 2022 г.

Такса "Извънредна ситуация" ще бъде актуализирана във връзка с променящата се динамика на пазара, наличността на въздушен капацитет и оперативните рестрикции.

По-долу ще намерите детайли за актуализираната такса, като комбинация от държава на изпращане и държава на получаване, с добавен регион на изпращане Южна Азия.

Такса "Извънредна ситуация" в сила от 10 април 2022
Държава на получаване/Регион (такса в лева на килограм)
Страна на произход/Регион Хонконг* и Китай Австралия и Нова Зеландия *** Останалата част от Азия ** Европа Северна и Южна Америка Останалата част от света
Китай 1.80 BGN 5.00 BGN 1.80 BGN 3.00 BGN 5.00 BGN 3.00 BGN
Хонконг 1.80 BGN 5.00 BGN 1.80 BGN 3.00 BGN 5.00 BGN 3.00 BGN
Останалата част от Азия ** 1.80 BGN 5.00 BGN 1.80 BGN 2.50 BGN 2.50 BGN 2.50 BGN
Южна Азия 1.80 BGN 5.00 BGN 1.80 BGN 1.80 BGN 1.80 BGN 1.80 BGN
Европа 0.40 BGN 4.00 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN
Северна и Южна Америка 0.40 BGN 4.00 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.60 BGN 0.40 BGN
Останалата част от света 0.40 BGN 4.00 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN

Моля, обърнете внимание, че такса „Извънредна ситуация“ е временна такса, която ни позволява да покрием част от увеличението на експлоатационните разходи и необходимите корекции на въздушната мрежа. Възможни са последващи корекции на такса „Извънредна ситуация“, тъй като пазарните условия се развиват динамично по време на извънредната ситуация.

Ако имате въпроси, моля свържете се с Вашия търговски представител.