Устойчиво развитие

МИСИЯ 2050: НУЛЕВИ ЕМИСИИ

Като водеща компания за поща и логистика, ние се стремим да свързваме хората и да подобряваме живота им. Вярваме, че опазването на околната среда е неразделна част от това. Ще инвестираме 7 милиарда евро до 2030 г. в чисти операции, за да намалим емисиите си до под 29 милиона тона до 2030 г.

Световната общност си е поставила за цел да ограничи глобалното затопляне до по-малко от два градуса по Целзий. Като водещата компания за поща и логистика, възнамеряваме за да направим нашия бизнес устойчив.За да насочим логистичната индустрия към устойчиво бъдеще, ние се стремим към нулеви емисии до 2050 г. Искаме да постигнем това заедно с нашите клиенти.

GOGREEN +

НАМАЛЯВАНЕ НА CO2 ЧРЕЗ УСТОЙЧИВО АВИАЦИОННО ГОРИВО (SAF)

Сега повече от всякога е времето да се съсредоточиm върху устойчивото развитие. В DHL имаме огромна страст към устойчивост. И ние не просто говорим, ние вървим към устойчивост. В логистичния сектор ние сме в челните редици на устойчивия транспорт и екологичните решения. Но ние също помагаме на Вас и на цялата индустрия за подобряване на Вашия CO2 отпечатък. Ето защо Ви представяме GoGreen Plus: намаляване на емисиите на CO2 чрез по-устойчиво авиационно гориво (SAF).

Научете повече

НАШЕТО ЗЕЛЕНО ПOРТФОЛИО И УСЛУГАТА GOGREEN

  • Чисто гориво и технологии: Декарбонизация на логистичните услуги чрез използване на устойчиви горива и нисковъглеродни технологии

  • Компенсиране: Компенсиране на въглеродните емисии чрез сертифицирани проекти за защита на климата

  • Ефективност: Избягване на въглеродни емисии чрез оптимизиран дизайн на веригата за доставки и енергийно ефективна технология

  • Кръгова икономика: Намаляване на материали, енергия и отпадъци чрез устойчиви решения за опаковане, рециклиране и управление на отпадъци

УСЛУГАТА DHL GOGREEN

Днес все по-често говорим за екологична устойчивост и отговорност на бизнеса. За нас тази тема е важна още от 2008 година, когато за първи път стартирахме услугата DHL GOGREEN. Това е глобална програма на DHL, която Ви помага да компенсирате въглеродните емисии, генерирани за доставката на всяка Ваша пратка само срещу 0,20 лв. на килограм (или на пратка за тези под 1 кг.). От името на нашите клиенти ние влагаме тези средства в проекти със световно значение за компенсация и неутрализиране на вредните емисии.

СЕРТИФИКАТ ОТ SGS

Ползвайки въглеродно-неутралната услуга DHL GOGREEN, всяка година Вие получавате официален сертификат за количеството компенсирани въглеродни емисии, издаден от SGS и удостоверяващ Вашето отговорно отношение към един от най-сериозните глобални проблеми.

ВАШЕТО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО!

Споделете с Вашите партньори и клиенти, че ползвате въглеродно-неутрални доставки и качете на сайта си сертификата, издаден от международно призната институция – безспорен атестат за Вашето отговорно отношение към природата. По този начин не просто заявявате социално отговорната позиция на бранда си, но и го позиционирате на едно по-високо ниво – отличавате се от конкуренцията и давате на клиентите допълнителна мотивация при избор между сравними продукти или услуги.